ჩვენს შესახებ

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრი 2022 წლის 27 თებერვალს დაფუძნდა. ცენტრის მიზანია აფხაზეთის თემატიკასთან დაკავშირებით ინფორმაციის აკუმულირება, კვლევა, ანალიზი, პრობლემური თემების გამოკვეთა, შესწავლა, შეფასება, პროგნოზირება, რეკომენდაციების მომზადება, საინფორმაციო ხასიათის მედია კონტენტის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს სამშვიდობო, შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის გაძლიერებას.

ჩვენს შესახებ

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრი 2022 წლის 27 თებერვალს დაფუძნდა. ცენტრის მიზანია აფხაზეთის თემატიკასთან დაკავშირებით ინფორმაციის აკუმულირება, კვლევა, ანალიზი, პრობლემური თემების გამოკვეთა, შესწავლა, შეფასება, პროგნოზირება, რეკომენდაციების მომზადება, საინფორმაციო ხასიათის მედია კონტენტის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს სამშვიდობო, შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის გაძლიერებას.

ჩვენს შესახებ

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრი 2022 წლის 27 თებერვალს დაფუძნდა. ცენტრის მიზანია აფხაზეთის თემატიკასთან დაკავშირებით ინფორმაციის აკუმულირება, კვლევა, ანალიზი, პრობლემური თემების გამოკვეთა, შესწავლა, შეფასება, პროგნოზირება, რეკომენდაციების მომზადება, საინფორმაციო ხასიათის მედია კონტენტის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს სამშვიდობო, შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის გაძლიერებას.

ჩვენს შესახებ

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრი 2022 წლის 27 თებერვალს დაფუძნდა. ცენტრის მიზანია აფხაზეთის თემატიკასთან დაკავშირებით ინფორმაციის აკუმულირება, კვლევა, ანალიზი, პრობლემური თემების გამოკვეთა, შესწავლა, შეფასება, პროგნოზირება, რეკომენდაციების მომზადება, საინფორმაციო ხასიათის მედია კონტენტის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს სამშვიდობო, შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის გაძლიერებას.

ჩვენს შესახებ

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრი 2022 წლის 27 თებერვალს დაფუძნდა. ცენტრის მიზანია აფხაზეთის თემატიკასთან დაკავშირებით ინფორმაციის აკუმულირება, კვლევა, ანალიზი, პრობლემური თემების გამოკვეთა, შესწავლა, შეფასება, პროგნოზირება, რეკომენდაციების მომზადება, საინფორმაციო ხასიათის მედია კონტენტის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს სამშვიდობო, შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის გაძლიერებას.

ჩვენს შესახებ

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრი 2022 წლის 27 თებერვალს დაფუძნდა. ცენტრის მიზანია აფხაზეთის თემატიკასთან დაკავშირებით ინფორმაციის აკუმულირება, კვლევა, ანალიზი, პრობლემური თემების გამოკვეთა, შესწავლა, შეფასება, პროგნოზირება, რეკომენდაციების მომზადება, საინფორმაციო ხასიათის მედია კონტენტის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს სამშვიდობო, შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის გაძლიერებას.

ჩვენს შესახებ

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრი 2022 წლის 27 თებერვალს დაფუძნდა. ცენტრის მიზანია აფხაზეთის თემატიკასთან დაკავშირებით ინფორმაციის აკუმულირება, კვლევა, ანალიზი, პრობლემური თემების გამოკვეთა, შესწავლა, შეფასება, პროგნოზირება, რეკომენდაციების მომზადება, საინფორმაციო ხასიათის მედია კონტენტის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს სამშვიდობო, შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის გაძლიერებას.

ჩვენს შესახებ

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრი 2022 წლის 27 თებერვალს დაფუძნდა. ცენტრის მიზანია აფხაზეთის თემატიკასთან დაკავშირებით ინფორმაციის აკუმულირება, კვლევა, ანალიზი, პრობლემური თემების გამოკვეთა, შესწავლა, შეფასება, პროგნოზირება, რეკომენდაციების მომზადება, საინფორმაციო ხასიათის მედია კონტენტის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს სამშვიდობო, შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის გაძლიერებას.

ჩვენი გუნდი

ეკა წივწივაძე

აფხაზეთის საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი

ელისო ხუტკუბია

მთავარი პროდიუსერი

ნოდარ სილაგაძე

ლოჯისტიკის სპეციალისტი

იზი აბშილავა

ჟურნალისტი

გულო გარმელია

ჟურნალისტი

ენემეო სიდიანი

რეჟისორი /ოპერატორი

გვანცა არქანია

საიტის ადმინისტრატორ-რედაქტორი

ლილი კილაბერია

მთავარი ბუღალტერი

გურამ გერმესაშვილი

რეჟისორ - ოპერატორი

ეკატერინე შუკვანი

ჟურნალისტი

მამუკა ბუკია

ვიდეო რედაქტორი

ინდირა მირგატია

უფროსი სპეციალისტი