საერთო ისტორია

ქართული ეროვნული კულტურის მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში გამორჩეული ადგილი უჭირავს აფხაზეთის  კულტურას, ერთიან ისტორიულ წარსულს და  კულტურულ მემკვიდრეობას.

 „საერთო ისტორია“  აფხაზეთის საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრის ახალი პროექტია,  აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ.

პროექტი ხელს შეუწყობს ქართულ-აფხაზური კულტურის, ერთიანი ისტორიული წარსულის და კულტურული მემკვიდრეობის წარმოჩენასა და პოპულარიზაციას.

პროექტი საზოგადოებას კიდევ ერთხელ დაანახებს, რომ აფხაზეთის  კულტურა და კულტურული მემკვიდრეობა ერთიანი ქართული კულტურული სივრცის განუყოფელი ნაწილია.