#2727movement – ნატა ქაჯაია

„ჩემთვის თვითმფრინავი ყოველთვის მამასთან ასოცირდებოდა, ვინაიდან ბოლოს მე სწორედ თვითმფრინავთან ვნახე ის“, – ნატა ქაჯაია, ჟურნალისტი

თბილისი – გაგრა 600 კმ