“ომის ტოლი-თანატოლი”-ანა ჭანტურია (+VIDEO)

ბებოს მონაყოლი ამბები აფხაზეთზე, რომელმაც პატარა გოგონას ძილისპირული ზღაპრები ჩაანაცვლა, გულის კუნჭულში ღრმად დაილექა და უკვე 30 წლის ასაკში ტკბილ-მწარე მოგონებებად აიკინძა.