გიორგი ვოლსკის მოგნებები აფხაზეთზე

,,სოხუმი უფრო ევროპული ქალაქი იყო ბევრ ასპექტში, ვიდრე ბევრი სხვა ქალაქი საქართველოში“- ამბობს გიორგი ვოლსკი და ხაზს უსვამს აფხაზეთის მრავალეროვნულობას და მულტიკულტურულობას

,,მსოფლიოში თავისი ბუნებრივი მონაცემებით და ისტორიით აფხაზეთი უნიკალურია, ასეთი არსად არ არსებობს…სამოთხეა დედამიწაზე’’