ბედიის ბარძიმი

ბედიის ბარძიმი ქართული ქრისტიანული კულტურის უმნიშვნელოვანეს ძეგლს წარმოადგენს არა მხოლოდ მისი გამორჩეული იერსახის და უნიკალური საშემსრულებლო ოსტატობის გამო, არამედ მას განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს საქართველოს ისტორიისთვის, რადგან წარმოადგენს ერთიანი საქართველოს ერთ-ერთ პირველ სიმბოლოს.